Fiskemetoder i Lillebælt

Fiskemetode: 

Rødspætter, skrubber, isinger samt pighvar:

Synket skal være på mellem 100 til 200 g. på grund af den til tider stærke strøm, synket skal altid have kontakt med bunden.

Det bedste forfang til fladfisk er et krogsæt med atraktorer så som perler, spinneblade m.m. med kroge i en god kvalitet og altid spidse, krogene agnes med f.eks. børsteorm, sandorm, sildestrimler, rejer m.m.

Fiskeri efter fladfisk egner sig godt ombord på en båd, der driver afsted med strøm og vind, så får man affisket et stort område.

Ligger båden stille på vandet, kastes agnen væk fra båden, lad agnen synke til bunds, hvorefter indspindingen kan begynde, indspind et par meter af gangen, hvorefter der holdes en kort pause, attraktorene samt agnen er med til at lokke fisken, når der er kontakt med en fisk, så vent et øjeblik med at give modhug.

Husk at tjekke om der er agn på krogene, en tom krog fanger ingenting.

Til dette fiskeri er et fastspolehjul (spinnehjul) nok det bedste, det kan også bruges til at fange makrel, sild samt hornfisk.

Fiskemetode: torsk, sej.

Når det gælder fiskeri efter torsk og sej, så er en pirk på 100 – 300 gram nødvendig, alt afhængig af strøm, men vær opmærksom på, at pirken ikke må være større end nødvendig, farverne blå, mørkerød, sort, gul samt kobberfarvet, er oftest det torskene går efter, men skift ofte farve og udformning, et torskeforfang med max 3 ophængere i forskellig farve, sprutter, fluer, you name it, er også et must, pilk aktivt hvis du vil fange noget, hvis ikke DU fanger noget så skift pirk og farve, under og rundt om den Gamle Lillebæltsbro er der ofte bundbid med tab af pirk, prøv med enkeltkroge i stedet.

Pirken sænkes ned på bunden, når bunden er nået spindes der ca. 30 cm. ind på hjulet, herefter pilkes der i et skiftende tempo, efter 5 minutter sænkes pirken atter til bunden, og man gentager foranstående, efter et stykke tid spoles pirken op af vandet, hvorefter den sænkes til bunden igen, man skal have så lodret et fiskeri som muligt, det kan til tider være svært, når strømmen er hård.

Hvis snøren går ind under bunden af båden, så gå, hvis det er muligt, over til den anden ræling.

Da vi ofte fisker på op til 40 meter vand, skal grejet være kraftig, snøren skal kunne trække op til 15 kilo eller mere, det bedste hjul til dette fiskeri er et Multiplikatorhjul, altså et pilkehjul

Torskefiskeri med jiggs og shads (gummidyr) bliver mere og mere populært, man har brugt denne metode i mange år i udlandet, fiskemetoden er lig pirkefiskeri, altså ved bunden. Søg på youtube og google, her beskrives det udførligt.

Fiskemetode: Makrel, sild, hornfisk

Fangst af makrel, sild samt hornfisk, som lever i de frie vandmasser, altså ikke ved bunden, fiskes med dertil hørende forfang, altså makrelforfang, sildeforfang og hornfiskeforfang (silkekrogen) monteret med en kastepirk.

Makrel, hornfisk og sild fanges når sæsonen er til det, se evt. under fiskeguide for fisk i Lillebælt.

Omkring og under Den Gamle Lillebæltsbro samt den Ny Lillebæltsbro kan der fanges flere arter, f.eks. torsk, skrubber, ising, rødspætter, sild, makrel, hornfisk samt ulke, der fanges også af og til havørred, vi har fanget en på 60 cm.

I de varme perioder medbringer skibet is til nedkøling af fangsten samt drikkevarer.

Hvis du fanger noget, kan du rense fisken ombord, skal du have hjælp til det, renser skipper det gerne, jeg har poser til fisken.

Mindstemål i Lillebælt: Torsk 35 cm. skrubbe xx, rødspætte xx, makrel xx, sild xx, hornfisk xx