Fiskemetoder i Lillebælt

Fiskemetode: 

Rødspætter, skrubber, isinger samt pighvar:

Det bedste forfang til fladfisk er nok et krogsæt med atraktorer så som perler, spinneblade m.m. med ikke for store kroge, krogene agnes med f.eks. børsteorm, sandorm, sildestrimler, rejer m.m.

Fiskeri efter fladfisk egner sig godt ombord på en båd der driver afsted med strøm og vind, så får man affisket et stort område.

Ligger båden stille på vandet kastes agnen væk fra båden, lad agnen synke til bunds, hvorefter indspindingen kan begynde, indspind et par meter af gangen hvorefter der holdes en god pause, atraktorerne  samt agnen er med til at lokke fisken.

Husk at tjekke om der er agn på krogene, en tom krog fanger ingenting.

 

Fiskemetode: Demersale fisk

Torsk samt andre arter der opholder sig ved bunden:

Når det gælder fiskeri efter torsk, så er en pirk (80 – 200 gram) alt afhængig af strøm, i farverne blå, mørkerød, sort samt kobberfarvet, ofte det torskene går efter, men skift ofte farve og udformning hvis ikke du fanger noget, et godt torskeforfang med forskellige ophængere i forskellige farver og udformning, hav et lille udvalg med så du kan skifte, under og rundt om den Gamle Lillebæltsbro er der ofte bundbid med tab af pirk, prøv med enkeltkroge i stedet.

 

Torskefiskeri med jiggs og shads (gummidyr) bliver mere og mere populært, man har brugt denne metode i mange år i udlandet, fiskemetoden er lig pirkefiskeri, altså ved bunden. Søg på youtube og google, her beskrives det udførligt.

 

Fiskemetode: Pelagiske fisk

Fisk der lever i de frie vandmasser

Fangst af makrel, sild samt hornfisk, som er pelagiske fisk og som lever i de frie vandmasser altså ikke ved bunden, fiskes med dertil hørende forfang, altså makrelforfang, sildeforfang og hornfiskeforfang (silkekrogen) monteret med en kastepirk, de pelagiske fisk fanges når sæsonen er til det, se evt. under fiskeguide for fisk i Lillebælt

 

Omkring og under broerne kan der fanges flere arter, torsk, skrubber, ising, sild, makrel, hornfisk samt ulke, der fanges også af og til havørred, vi har fanget en på 60 cm.

 

I de varme perioder medbringer skibet is til nedkøling af fangsten samt drikkevarer.