Fiskemetoder i Lillebælt

Fiskemetode: 

Rødspætter, skrubber, isinger samt pighvar:

Synket skal være på mellem 100 til 400 g. på grund af den til tider stærke strøm, synket skal altid have kontakt med bunden.

Det bedste forfang til fladfisk et krogsæt med atraktorer så som perler, spinneblade m.m. med kroge i en god kvalitet og altid spidse, krogene agnes med f.eks. børsteorm, sandorm, sildestrimler, rejer m.m.

Fiskeri efter fladfisk egner sig godt ombord på en båd der driver afsted med strøm og vind, så får man affisket et stort område.

Ligger båden stille på vandet kastes agnen væk fra båden, lad agnen synke til bunds, hvorefter indspindingen kan begynde, indspind et par meter af gangen hvorefter der holdes en god pause, atraktorerne  samt agnen er med til at lokke fisken, når der er kontakt med en fisk, så vent et øjeblik med at give modhug.

Husk at tjekke om der er agn på krogene, en tom krog fanger ingenting.

Til dette fiskeri er et fastspolehjul nok det bedste, det kan så også bruges til makrel, sild, hornfisk

 

Fiskemetode: Demersale fisk

Torsk samt andre arter der opholder sig ved bunden:

Når det gælder fiskeri efter torsk, så er en pirk på  100 – 200 gram, alt afhængig af strøm, men vær opmærksom at pirken ikke må være større end nødvendig, farverne blå, mørkerød, sort, gul samt kobberfarvet, er ofte det torskene går efter, men skift ofte farve og udformning hvis ikke du fanger noget, pirk uden forfang har faktisk vist sig at være bedst til torskene i Lillebælt under og rundt om den Gamle Lillebæltsbro er der ofte bundbid med tab af pirk, prøv med enkeltkroge i stedet.

Pirken sænkes ned på bunden, når bunden er nået spindes der ca. 30 cm. ind på hjulet, herefter pilkes der i et roligt tempo, efter 5 – 10 minutter sænkes pirken atter til bunden og man gentager foranstående, efter et stykke tid spoles pirken op af vandet, hvorefter den sænkes til bunden igen, man skal have så lodret et fiskeri som muligt, det kan til tider være svært, når strømmen er hård.

Da vi ofte fisker på op til 40 meter vand skal grejet være kraftig, snøren skal kunne trække op til 15 kilo eller mere, det bedste hjul til dette fiskeri er et Multiplikatorhjul

Torskefiskeri med jiggs og shads (gummidyr) bliver mere og mere populært, man har brugt denne metode i mange år i udlandet, fiskemetoden er lig pirkefiskeri, altså ved bunden. Søg på youtube og google, her beskrives det udførligt.

 

Fiskemetode: Pelagiske fisk

Fisk der lever i de frie vandmasser

Fangst af makrel, sild samt hornfisk, som er pelagiske fisk og som lever i de frie vandmasser altså ikke ved bunden, fiskes med dertil hørende forfang, altså makrelforfang, sildeforfang og hornfiskeforfang (silkekrogen) monteret med en kastepirk, de pelagiske fisk fanges når sæsonen er til det, se evt. under fiskeguide for fisk i Lillebælt

 

Omkring og under broerne kan der fanges flere arter, torsk, skrubber, ising, sild, makrel, hornfisk samt ulke, der fanges også af og til havørred, vi har fanget en på 60 cm.

 

I de varme perioder medbringer skibet is til nedkøling af fangsten og drikkevarer.