Fiskeguide for fisk i Lillebælt

 

Herunder i vores fiskeguide finder du vores bud på, hvad der kan fanges i Lillebælt og hvornår.

Forår:

Fiskeriet foregår typisk på lavere vand, hvor fiskene trækker ind i jagt på føde. Det er en årstid med muligheder for mange forskellige arter.

Torsketure foregår med let grej. Helst kastegrej, små pirke og ophængere. Grejet skal selvfølgelig være tilpasset vanddybde og strømforhold, og være så let og levende i vandet som overhovedet muligt.

Fladfisketure foregår med bundtackle og agn. Levende børsteorm eller sandorm er klart at foretrække. Man kan bruge et simpelt fladfiskeforfang  med 2 kroge og blylod i bunden eller et mere avanceret fladfiskeforfang med slæb, og evt. med perler osv. som extra lokke effekt. Det er vigtigt at have lod/pirk i vægtklasse som passer til forholdene den pågældende dag. Fladfiskene er sultne på denne årstid, så en fladfisketur på en forårsdag med solskin er helt kanon som en hygge eller begyndertur.

Hornfisketure foregår med let kastegrej. Der bruges blink/pirke efter forholdene og gerne med en 3 krog eftermonteret i 2-5 cm line. Der bruges normalt blink/pirke 15-60 gr. også silkekrogen kan bruges.

Sommer:

Torskene begynder at samle sig mere koncentreret igen og makrellen melder sin ankomst. Vær opmærksom på at fiskeriet både kan være på lavt og dybt vand.

Torsketure foregår både på lavt og dybt vand. På det lavere vand , skal der fiskes med let grej og gerne kastes. Der kan også fiskes efter lidt større torsk på dybere vand, hvor de kan stille sig i store sommerbuler. Der kan tit gøres gode torskefangster i Lillebælt om sommeren.

Makrelture foregår med let grej, enten små pirke og makrelforfang eller ved medefiskeri sildestrimler fisket under flåd. Det er vigtigt, at der ikke fiskes ved bunden, men at man prøver forskellige dybder og fisker igennem vandsøjlen. Når den rigtige dybde og makrellen først er fundet, kan det give et underholdene fiskeri. Ved fiskeri efter makrel bruger vi også chum, altså fiske affald der dryppes efter båden.

Fladfisketure: Der er stadig mulighed for at lave fiskeri efter fladfisk. Fiskeriet foregår på samme måde som i foråret.

Sommerens specialture:  Medeture efter Makrel og selvfølgelig aftenture.

Efterår:

Sildene trækker i store stimer ind i Lillebælt. Torsk-Makrel-Hornfisk  jager oppe imellem sildene. Fiskeriet foregår næsten altid omkring sildene og typisk over dybt vand. Fiskene skal tit findes oppe i vandet.

Sildeture foregår med sildeforfang monteret over en pirk. Grejet behøver ikke være så tungt , da det ikke er nødvendigt at kunne komme til bunden.

Torsketure foregår i og omkring sildestimerne hvor torsken jager. Der fiskes med sildeforfang i kraftig kvalitet og pirk i enden. Når der så kommer sild på forfanget rulles der langsomt op igennem vandet , og gerne med pauser. Torsken ser et let måltid og hugger tit på de krogede sild. En anden oplagt mulighed er selvfølgelig at fiske med friske sildestrimler eller måske en hel sild på et krogsæt.

Makrelture foregård også ved sildestimerne. Der fiskes med små pirke og makrelforfang eller med agn som friske sildestrimler.

Fladfisketure foregår på samme måde som i foråret. Efteråret er den tid på året, hvor fladfiskene er tykkest, og der er rigtig gode chancer for at fange store fladfisk i Lillebælt. Der er gode chancer for fine rødspætter på denne årstid.

Efterårets Specialture: Hvis interessen er der vil vi lave ture efter pighvarre og slethvarre fra Lillebælt.

Vinter:

Torskene trækker ud på dybere vand og begynder at samle sig koncentreret ved bunden. Det er denne årstid , der er chance for store torsk og den eftertragtede torskerogn.

Torsketure  foregår mest på dybt vand og næsten altid ved bunden. Der fiskes med pirke der passer til dybde og strømforhold. Tunge pirke kan være nødvendige ved kraftigt strøm. Men som udgangspunkt skal der altid  fiskes med så let grej som muligt. Ophængere i kraftig kvalitet er en god idé på drivture efter torsk. I perioder kan fiskeriet foregå imellem sildene på samme måde som i efteråret. Har du flere fiskesæt er det perfekt både, at medbringe et let og et tungt sæt.

Dette skriv skal ikke ses som fakta, der kan og vil være andre opfattelser af fiskeriet i Lillebælt